โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
ภายใต้คำขวัญวันเด็ก “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ” โดยในงานมีการแสดงของนักเรียน มีการจัดซุ้มอาหารจากผู้ปกครอง มอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและรางวัลเด็กดีศรีกาญจน์ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆอย่างดียิ่ง

You may also like...