ข่าวกิจกรรม ITA ทั้งหมด>>

จดหมายข่าวกิจกรรมสำนักงาน>>

ประกาศ / หนังสือราชการ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนวัดบ้านทวน รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

สมัครได้ตั้งแต่ 14 ก.พ.67 เป็นต้นไป เวลา 08.30-16 ...
/

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่ ...
/

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

องค์การค้าของ สกสค.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นิเทศกาญจน์2