นายสมพร พิลาสันต์
2565
somporn_header
nogiftpolicy
cropped-banner_ITA.jpg

บริการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

เสนอหนังสือราชการสำนักงานสลิปเงินเดือนข้าราชการสลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญสลิปเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

   รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ITA Kan2

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ "สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต"วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุค ...
อ่านเพิ่มเติม
/

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ "สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต"วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาต ...
อ่านเพิ่มเติม
/

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ "สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต"วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สว ...
อ่านเพิ่มเติม
/

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์

"สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต"วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ ...
อ่านเพิ่มเติม
/

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ "สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต" วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.ส ...
อ่านเพิ่มเติม
/

คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เรียบเรียงและจัดทำโดย กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บันทึกข้อความดาวน์โหลด คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
/

ข่าวกิจกรรม ITA ทั้งหมด>>

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหารบริหาร
อำนาจหน้าที่
        • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
        • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                 ○ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2567
        • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
        • จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
https://www.kan2.go.th/ข้อมูลการติดต่อ
        • ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
                 ○ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
                 ○ หมายเลขโทรศัพท์ (callcenter) 034-579234
                 ○ โทรสาร 034-579234
                 ○ saraban04018@kan2.go.th
                 ○ https://www.kan2.go.th
                 ○ Facebook https://www.facebook.com/obeckan2
                 ○ Line Official Account https://page.line.me/983kwmrz
                 ○ Instagram https://www.instagram.com/obeckan2
                 ○ Youtube https://www.youtube.com/c/KAN2Channel
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
                 ○ เขตพื้นที่สุจริต ITA
                 ○ ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
                 ○ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
                 ○ รอบรั้ว ข่าวโรงเรียน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
        • Q&A (ถาม-ตอบ) ท่านสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
                 ○ Web board กระดานสนทนา
                 ○ Facebook messenger ในหน้าเว็บไซต์ไอคอนด้านซ้าย เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตอบข้อสอบถามหรือข้อสงสัยของท่าน
        • Social Network
                 ○ Facebook https://www.facebook.com/obeckan2
                 ○ Line Official Account https://page.line.me/983kwmrz
                 ○ Instagram https://www.instagram.com/obeckan2
                 ○ Youtube https://www.youtube.com/c/KAN2Channel

การดำเนินงาน
        • แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
        • รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
        • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
        • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดี
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การให้บริการ
        • มาตรฐานการให้บริการ
                 ○ คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
                 ○ หนังสือรับรองการตั้งโรงเรียน
                 ○ แบบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับเงินเดือนในโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย
        • ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
                 ○ บันทึกเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
                 ○ บันทึกเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ
        • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
        • E-Service สามารถเข้าใช้งานได้จากหน้าหลักเว็บไซต์
                 ○ ระบบ My Office Kan2 (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
                 ○ ระบบ AMSS++ @ Line Official Account สพป.กาญจนบุรี เขต 2
                 ○ ระบบ E-Slip(สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์) ข้าราชการ/บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างชั่วคราว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         ○ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
         ○ รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563)
         ○ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         ○ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         ○ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         ○ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                 ○ ตุลาคม 2563
                 ○ พฤศจิกายน 2563
                 ○ ธันวาคม 2563
                 ○ มกราคม 2564
                 ○ กุมภาพันธ์ 2564
                 ○ มีนาคม 25644
                 ○ เมษายน 2564
                 ○ พฤษภาคม 2564
                 ○ มิถุนายน 2564
         ○ รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ, วิธีจัดหา, รายชื่อผู้ชนะ, การวิเคราะห์ผล, ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                 ○ ติดต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
        • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
        • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                 ○ ติดต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
                 ○ Web board กระดานสนทนา
        • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                 ○ การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
                 ○ โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563
                 ○ นิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (School Performance Center : SP Center) เป็นฐาน
                 ○ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
                 ○ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                 ○ งานอัตรากำลังและสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
                 ○ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง
                 ○ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา,รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                 ○ การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับประกาศ เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ “โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ปีที่ 3”
                 ○ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
                 ○ โครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                 ○ บันทึกข้อความ (ไทย) (English)
        • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                 ○ สรุปการดำเนินการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
        • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
                 ○ รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        • การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
                 ○ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
        • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
        • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563
                 ○ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปี 2563
                 ○ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
        • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                 ○ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
        • การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                 ○ การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศ / หนังสือราชการ

มอบบ้านหลังที่ 4 (เด็กหญิงปั้นดาว นกดำ) โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์ส ...
รายละเอียด...
/

การโอนเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ คู่มือการสมัคร Krungthai corporate online

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับการประสานจากธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานใหญ่ ทา ...
รายละเอียด...

การอบรมโครงการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

การอบรมโครงการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเครื่อ ...
รายละเอียด...
/

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (งวดที่ 11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2564ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (งวดที่ 10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (งวดที่ 9)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2564ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (งวดที่ 8)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2564 (งวดที่ 7)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2564ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
1436

Facebook สพป.กาญจนบุรี เขต 2

1420

Line Official Account@ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

187

Youtube Kan2 Channel

74

Instragram obeckan2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

แบบตราสัญลักษณ์มาตรฐานของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไฟล์รูปแบบ png สำหรับใช้ในการทำเอกสารต่างๆ รวมถึงการออกวุฒิบัตร เกียรติบัตร logo-kan2-(อักษรสีดำ)ดาวน์โหลด logo-kan2-(อักษรสีเขียว)ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

มอบบ้านหลังที่ 5 (เด็กชายบัณฑิต จันทร์เครือ และเด็กชายเกรียงไกร จันทร์เครือ) โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบบ้านหลังที่ 5 ตามโครงการสร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท ให้กับเด็กชายบัณฑิต จันทร์เครือ และเด ...
รายละเอียด...
/

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ประกาศรับย้ายดาวน์โหลด องค์ประกอบการประเมินดา ...
รายละเอียด...

รอบรั้ว ข่าวโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน กลุ่มจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อหลวง ผู้ปกครองนักเรียน ท่านผู้อำนวยการ และ คณะครู บุคลากร ทุกท่าน ในการร่วมแรง ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายนอกห้องลานธรรม

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอขอบคุณ สท.จุลฉอย นิติชัยจงวัตร ที่ให้ความอนุเคราะห์นำดินมามอบให้กับโรงเรียน ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายนอกห้องลานธรรม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการแจกใบงานให้กับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สัปดาห์ที่ 2วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นำโดยนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้แจกใบงานให้กับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ (On Hand) และแจกอาหารเสริมนม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอบคุณบริษัทดาวฟ้าเคมี บริจาคเงิน​จำนวน 3,000 บาท

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอบคุณบริษัทดาวฟ้าเคมี บริจาคเงิน​จำนวน 3,000 บาท ขอบคุณค่ะ ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนบ้านสระลุมพุก "รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕" ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕”

ประกาศโรงเรียนบ้านสระลุมพุก "รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕" ระดับชั้นอนุบาล ๒ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2565″พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

วันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2565"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" ...
อ่านเพิ่มเติม
/

#กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา #สร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาท #โครงการสร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาท access dmc64 ITA theme กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บ่ายนี้ที่โรงเรียน บ้านไผ่สี รับย้ายรับโอน เกลี่ยธุรการ โรงเรียนบ้านกระเจา โรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านดอนมะขาม โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ โรงเรียนบ้านทัพพระยา โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า โรงเรียนบ้านนาใหม่ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง โรงเรียนบ้านบ่อหว้า โรงเรียนบ้านวังรัก โรงเรียนบ้านวังไผ่ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านหลุมหิน โรงเรียนบ้านห้วยด้วน โรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนบ้านเขากรวด โรงเรียนบ้านเขาศาลา โรงเรียนบ้านโคราช โรงเรียนบ้านไผ่สี โรงเรียนบ้านไพรงาม โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โรงเรียนวัดดอนแสลบ โรงเรียนวัดบ้านน้อย โรงเรียนวัดพังตรุ โรงเรียนวัดสาลวนาราม โรงเรียนวัดหนองปลิง โรงเรียนวัดเบญพาด โรงเรียนเมตตาจิตต ไผ่สี

ข่าวรับสมัคร-โอนย้ายงาน

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

ติดต่อเราได้ที่ : 034-579234

โทรสาร 034-579234
https://www.kan2.go.th
saraban04018@kan2.go.th

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน

เว็บไซต์ NITES KAN2กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.
bopp-obec.info

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
obec.go.th

กระทรวงศึกษาธิการ
moe.go.th

กิจกรรมโครงการของสำนักงาน

ผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อผู้เรียน

ผลงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานการดำเนินงานกิจกรรม โครงการ ต่างๆ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามภาระกิจ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต...
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 วัน...
การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 4/2565

การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 4/2565

การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่า...

รอบรั้ว ข่าวโรงเรียน (read more...)

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด ภาพกิจกรรม จากประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยตรง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ นำเสนอข่าวสารโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระดับโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำ...
Read More 23 มกราคม 2022

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายนอกห้องลานธรรม

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอขอบค...
Read More 23 มกราคม 2022