พฤศจิกายน 2021 09
การประชุมคณะกรรมการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท ประจำปี 2564
Posted By : ศศิวรรณ ดอกชะเอม

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยต...

พฤศจิกายน 2021 09
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายละ 1,000บาท ครั้งที่ 3
Posted By : ศศิวรรณ ดอกชะเอม

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00น. ว่าที่ร้อยต...

กันยายน 2021 22
มอบบ้านหลังที่ 4 (เด็กหญิงปั้นดาว นกดำ) โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2
Posted By : ศศิวรรณ ดอกชะเอม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. สพป.กาญ...