Tagged: #กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0

มอบบ้านหลังที่ 5 (เด็กชายบัณฑิต จันทร์เครือ และเด็กชายเกรียงไกร จันทร์เครือ) โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวล...

0

การประชุมคณะกรรมการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา...

0

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายละ 1,000บาท ครั้งที่ 3

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวล...

0

มอบบ้านหลังที่ 4 (เด็กหญิงปั้นดาว นกดำ) โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2564 ...