ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ของ “นายสิงห์ สีเงิน” ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก สาขาวิชาสังคมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 สิงหา […]

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ โดยท่าน ผอ.ชีวรัตน์ พลบำรุงและคณะครูรับมอบเงินเยียวนักเรียนติดเชื้อCOVID-19

เมื่อวันที่ 17 สิงหา […]

โรงเรียนวัดเบญพาด “รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 16-20 สิงหาคม 2564

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบ Digital ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning ปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการ […]

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษา ด้วยระบบ e-learning Platform Online

ประชาสัมพันธ์การพัฒน […]