มอบบ้านหลังที่ 4 (เด็กหญิงปั้นดาว นกดำ) โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 […]

โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดอบรมการสร้างสื่อนำเสนอโดยใช้ Canva และการสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form

คณะครูโรงเรียนวัดบ้า […]

โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site เป็นรูปแบบ On Hand

โรงเรียนวัดบ้านทวน ข […]