Daily Archive: กันยายน 22, 2021

0

มอบบ้านหลังที่ 4 (เด็กหญิงปั้นดาว นกดำ) โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2564 ...

0

โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดอบรมการสร้างสื่อนำเสนอโดยใช้ Canva และการสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form

คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมอ...