ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ ร่วมรำอาศิรวาทในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

ร่วมรำดาวน์โหลด