ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

     โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)  ขอขอบคุณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรางหวาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช
ที่ให้ความอนุเคราะห์ชุดตรวจ ATK และ บุคลากรทางการแพทย์ มาทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับ
นักเรียน

ใส่ความเห็น

Previous post นิเทศ ติดตาม การนำข้อสอบ PISA STYLEมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
Next post วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.2565  โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาผ่านโปรแกรม  ZOOM