ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

     โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)  ขอขอบคุณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรางหวาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช
ที่ให้ความอนุเคราะห์ชุดตรวจ ATK และ บุคลากรทางการแพทย์ มาทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับ
นักเรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น