Daily Archive: มิถุนายน 27, 2022

0

ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (นักจัดการงานทั่วไป) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2