ผู้บริหาร ร.ร. อ.พนมทวน

ผู้บริหารสถานศึกษา อ.พนมทวน

620402 05

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.พนมทวน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แยกตามศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SP Center ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 1
(SP Center พนมทวน 1) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนวัดเบญพาด
นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1986068
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดบ้านทวน
นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 098-2751162
กรรมการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อระแหง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5131377
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนวัดพังตรุ
นางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-0001935
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านกระเจา
นายปรีดา วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9421192
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านดอนสระ
ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์ จงถวิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสระ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4343544
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนบ้านโป่งกูป
นายประยูร อินทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกูป
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5662240
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 2
(SP Center พนมทวน 2) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนบ้านหลุมหิน
นายสมาน สีสังข์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8367674
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
นางสาวอัจฉรี ่จำนงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2963721
กรรมการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
นายอนุสรณ์ สัตยากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยสะพาน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-2943018
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนวัดนาพระยา
- ว่าง -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
นางเกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-0174356
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านรางยอม
(ว่าง)
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8584537
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนบ้านหนองขุย
นายนายจำเริญ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุย
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0864441556
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนบ้านวังรัก
นางสุดาพร ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรัก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 098-9851465
กรรมการศูนย์ฯ

10. โรงเรียนวัดบ้านน้อย
นางสาวปีย์รดา แช่มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

11. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
นางกัณฐิกา ชื่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

12. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 3
(SP Center พนมทวน 3) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2907288
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
นายไพวิทย์ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะขาม
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9415027
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
นายสงัด ไล่กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7364471
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนบ้านหนองจอก
นายภาคภูมิ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1782085
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
นายธรรมะ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9158482
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนวัดสาลวนาราม 
นายพินิจ แสนวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวนาราม
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
- ว่าง -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
นายศักดิ์ชาย ผิวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1762516
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนบ้านโคราช 
นางสาวพิมพิ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0843645462
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


 

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
kru58
adul
pracharathkan2
obec_menu
เมษายน 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
phone