การตรวจเยี่ยมโรงเรียน

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ของนายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2559

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ของนายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2559

ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 1. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (16 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 2. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (16 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 3. โรงเรียนบ้านสระจันทอง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (17 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 4. โรงเรียนบ้านเมตตาจิตต อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (17 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 5. โรงเรียนบ้านห้วยยาง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (17 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 6. โรงเรียนบ้านเขากรวด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (18 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 7. โรงเรียนบ้านไพรงาม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (18 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 8. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (18 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 9. โรงเรียนบ้านเขาศาลา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (18 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 10. โรงเรียนวัดหวายเหนี่ยว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 11. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 12. โรงเรียนวัดแสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 13. โรงเรียนวัดดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 14. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 15. กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (25 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 16. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (26 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 17. โรงเรียนบ้านดอนรัก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (26 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว 
pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
kru58
adul
pracharathkan2
obec_menu
เมษายน 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
phone