รวมข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาและคัดเลือก“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564

 

การสรรหาและคัดเลือก“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564 โดยวิธีการ เสาะแสวงหา“ครูดี” ในรูปของคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนดมีผลงานเป็นรูปธรรม

ให้สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษากรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ฯลฯ สรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาสรรหาครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน (ถ้ามี) แล้วนำเสนอ สำนักงานเขตพื้นที่ต่อไป 

อ่านหนังสือสำนักงานเขต  ได้ที่ images/6300/6307/630729_01.pdf

อ่านหนังสือ สพฐ. พร้อมรายละเอียด  ได้ที่ images/6300/6307/630729_02.pdf

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
kru58
adul
pracharathkan2
obec_menu
กุมภาพันธ์ 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
phone