กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน
(Policies and plans)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งานธุรการ
- งานข้อมูลสารสนเทศ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
- งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
Download : กลุ่มนโยบายและแผน (Policies and plans).pdf

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
kru58
adul
pracharathkan2
obec_menu
เมษายน 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
phone