ผู้บริหาร ร.ร. อ.ห้วยกระเจา

ผู้บริหารสถานศึกษา อ.ห้วยกระเจา

620402 06

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ห้วยกระเจา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แยกตามศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SP Center  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 1
(SP Center ห้วยกระเจา 1) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนบ้านซ่อง
นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-2549665
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนบ้านนาใหม่
นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์เสียงเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหม่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-7838764
กรรมการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
นายณัฐพล ดำรงค์ฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 062-5156699
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนบ้านวังไผ่
นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านทัพพระยา
นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพพระยา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 093-4564532
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านเขากรวด
นายชลอ ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากรวด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8305845
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนบ้านเขาศาลา
นายวีรพันษ์ พยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาศาลา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061-4791559
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนบ้านไพรงาม 
นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรงาม
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9191859
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนบ้านหนองตายอด
นายโกสิฐ แหยมคอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-5634199
กรรมการศูนย์ฯ

10. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
- ว่าง -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
กรรมการศูนย์ฯ

11. โรงเรียนบ้านอ่างหิน
นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-5883149
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 2
(SP Center ห้วยกระเจา 2)

1. โรงเรียนวัดเขารักษ์ 
นายบรรพต ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5204011
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดหนองปลิง
นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1614718
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนวัดดอนแสลบ
นายสมนึก พงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนแสลบ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-5271813
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนบ้านพนมนาง
นางสาวฉวีวรรณ อินชูกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมนาง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-5468866
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
นายธานี เพิกเฉย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 098-4977745
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านตลุงใต้
นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใต้
หมายเลขโทรศัพท์ 089 5093398
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 3
(SP Center ห้วยกระเจา 3)

1. โรงเรียนวัดสระลงเรือ
นายธนิต โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระลงเรือ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7362371
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนบ้านห้วยลึก
นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนบ้านไผ่สี
นายเมธี ทองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่สี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8807743
กรรมการศูนย์ฯ 081-8807743

4. โรงเรียนบ้านห้วยยาง
นางประทุม บุญมาเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-8274370
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านสระจันทอง
นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระจันทอง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-6564420
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนเมตตาจิตต
นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาจิตต
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-3115081
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
- ว่าง -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


 

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
kru58
adul
pracharathkan2
obec_menu
พฤษภาคม 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
phone