Daily Archive: พฤษภาคม 17, 2022

0

การอบรมปฎิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑

0

“ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคร้อพนัน อำเภอท่ามะกา ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 5”

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา ...